Jak pracuji?

Důvěrnost a mlčenlivost

Informace, které od Vás v průběhu naší spolupráce získám, považuji za důvěrné. V praxi to znamená, že nikomu nesděluji žádné informace o Vás ani o průběhu spolupráce a vše zůstává pouze mezi námi. Výjimku tvoří věrohodně získané informace o situacích a okolnostech, které naplňují zákonem danou ohlašovací povinnost u vybraných trestných činů.

Vzdělávání a supervize

V rámci své profese se stále vzdělávám, absolvovala jsem komplexní pětiletý psychoterapeutický výcvik, účastním se konferencí a kurzů a zajímám se o nové poznatky z oblasti psychologie a psychoterapie. Má práce podléhá supervizi, jejímž účelem je zajištění kvality poskytovaných služeb. Řídím se také Etickým kodexem Evropské psychoterapeutické asociace.

Domlouvání a rušení termínu schůzky

Domluvený termín pro všechna sezení považuji za závazný a je domlouván na přesný čas. V případě, že budete chtít termín zrušit či přesunout, dejte mi prosím vědět minimálně 24 hodin předem. Pokud tak neučiníte, je nutné uhradit zrušené sezení v plné výši. Forma, délka i frekvence naší spolupráce je zcela individuální a závisí na společné dohodě.

Úhrada služeb

Nejsem vázána smlouvou se zdravotními pojišťovnami a služby jsou tak plně hrazeny klienty v hotovosti, nebo po dohodě platbou na účet.