Služby

Každému z nás se může v životě stát, že se ocitne v situaci, kdy si neví rady, je nespokojený, trápí se, nebo se chce posunout dál. V rámci psychologického poradenství a terapie se můžeme společně věnovat oblastem, jako jsou například:

  • úzkosti, strach, deprese
  • nízká sebedůvěra či nedůvěra ve svět kolem
  • psychosomatické potíže (bolesti hlavy, žaludku)
  • traumata a jejich následky
  • partnerské a mezilidské vztahy (komunikace, konflikty)
  • životní a vývojové krize (rozchod, úmrtí blízkých, změna zdravotního stavu)
  • existenciální otázky (ztráta smyslu, radosti)
  • osobnostní rozvoj aj.

Náplní sportovně-psychologického poradenství je individuální a týmová mentální příprava sportovců.